CIRI-CIRI TEKNOLOGI PENDIDIDKAN
 

 

Ciri-ciri dan 'Nature' Teknologi Pendidikan (TP)

  1. TP merupakan penggunaan prinsip-prinsip saintifik kepada pendidikan
  2. TP menekankan perkembangan kaedah dan teknik untuk keberkesanan P&P.
  3. Organisasi situasi pembelajaran untuk merealisasi kesan tujuan pendidikan.
  4. Mengutamakan mereka dan mengukur alat-alat menilai hasil pembelajaran
  5. Memudahkan pembelajaran kawalan persekitaran, media dan kaedah.
  6. Melibatkan input, output dan aspek proses pendidikan.
  7. Ia tidak saja penggunaan media elektronik, ia termasuk pendekatan sistem.
  8. Satu medium penting kommunikasi.
  9. Tidak seharusnya dianggap sebagai synonym kedapa penggunaan audio visual
  10. TP satu istilah yang padat dan ia tidak seharusnya dilihat dalam istilah bahan-bahannya atau proses. Ia termasuk 'instructional technology', 'teaching technology', program pembelajaran, pengajaran mikro dan analisa sistem dsb.