SAS GRAFIK

ASAS GRAFIK

 

 

Pendahuluan

 

Rekaan grafik banyak dimanfaatkan sebagai media utama dalam penyaluran sesuatu mesej. Ia sering digunakan dalam sesuatu paparan atau persembahan reka bentuk komunikasi visual sama ada dalam bentuk bercetak, persembahan elektronik

mahupun digital.

 

 

Grafik mungkin memberi maksud seperti berikut?

 

        bahan yang mampu menghubungkan fakta dan idea dengan jelas melalui kombinasi lukisan, lakaran, contengan, perkataan, simbol dan gambar

        gambaran bukan fotografi, dua dimensi yang digubah dan dicipta khusus untuk menyampaikan mesej, fakta atau pandangan kepada para pelajar atau kumpulan sasaran tertentu.

 

 

Anda mungkin dapat memberi maksud ikon-ikon/simbol-simbol di bawah:?

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


 

 

 

 

 

 

 

Anda mungkin dapat menyatakan bentuk-bentuk grafik di bawah:?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

R

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Jawapan: ( Carta,gambar 3D, Kartun, Gambar2D, Ilustrasi,Tipografi Imej foto yang dimanipulasikan)