Prinsip Asas Grafik

 

Maklumat-maklumat berikut dapat membantu anda untuk mengetahui beberapa aspek berkaitan dengan asas-asas grafik dan reka bentuk grafik.

 

1.

Asas Grafik

2.

sumbangan grafik dalam kehidupan.

3.

Komposisi Dalam Rekaan Grafik

4.

Elemen Rekaan Seni Visual

5.

Mengenal ciri-ciri prinsip Rekaan Seni Visual

6.

Asas Seni Reka

7.

Prinsip Rekaan

 

a). GARISAN

 

b). BENTUK

 

c). RUPA

 

d). RUANG

 

e). JALINAN

 

 f). WARNA

 

g). Logo

 

Catatan: semua maklumat di atas di ambil dari Modul Pembelajaran

Grafik Berkomputer Dan Produksi Multimedia yang diusahakan oleh PPK.