Tingkatan 4
Home ] Up ] Carian maklumat Bilik darjah ] Kesan Aqidah Dalam Kehidupan Manusia ] Umar Al-Khatab ]

 

Pendidikan Islam Tingkatan 4 

TILAWAH AL-QUR`AN

 1. Ayat Hafazan.
  1. Surah Al-An`amm ayat 162-163.
  2. Surah al-Mukminun ayat 1-11.
  3. Surah Luqman ayat 12-19
 2. Kefahaman Ayat.
  1. Manusia sebagai khalifah Allah s.w.t.
  2. Manusia dipimpin oleh wahyu.
  3. Hidayah Allah s.w.t.
  4. Manusia bertanggungjawab.
  5. Tanggungjawab mempertahankan negara.
  6. Sabar menghadapi ujian Allah s.w.t.
  7. Kebahagiaan dunia dan akhirat.
  8. Nasihat Luqman Al-Hakim.
  9. Hikmah Allah s.w.t menjadikan berbagai-bagai bangsa.
  10. Mensyukuri nikmat Allah s.w.t.

Bahan Peringatan Sila klik disini  

ULUM SYAR`IYYAH

 1. Aqidah.
  1. Islam agama sarwajagat.
  2. Peranan iman dalam kehidupan.
  3. Alam tanda kekuasaan Allah s.w.t
  4. Alam cakrawala.
  5. Manusia dan alam.
 2. Akhlak.
  1. Kepentingan ilmu pengetahuan.
  2. Menghormati hak dan kepentingan ramai.
  3. Perpaduan umat punca kemajuan.
 3. Ibadat.
  1. Sejarah ibadat haji dan umrah.
  2. Cara-cara mengerjakan haji dan umrah.
  3. Institusi pengurusan haji di Malaysia.
  4. Sembelihan dan perburuan.
  5. Korban dan akikah.
  6. Muamalat dan kepentingannya.
 4. Sejarah.
  1. Kesan Islam terhadap tamadun manusia.
  2. Syariah Islam asas kemajuan umat.
  3. Imam Abu Hanifah.
  4. Imam Malik.
  5. Imam As-Syafie.
  6. Imam Ahmad bin Hanbal.
  7. Imam Al-Bukhari.
  8. Imam al-Ghazali.

  Up

 

Send mail to hashimi991@yahoo.com with questions or comments about this web site.
Last modified: July 30, 2000     ©LAMan Pandu Utama (LAMPU)